اعضاي مركز تحقيقات پاتولوژي مولكولي سرطان

 
 

1-دكتر حسين آيت اللهي (رياست مركز)   

    متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني
 
    دانشيار 
 
   2- دكتر محمد هادي صادقيان(عضو مركز)
    متخصص
آسيب شناسي تشريحي و باليني

   استاد

   3- دكتر محمدرضا كرامتي(عضو مركز)     

   متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

  استاد

   4- دكتر اميرحسين جعفريان(عضو مركز)   

 متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

   استاديار

  5- دكتر مهدي فرزادنيا(عضو مركز)           

   متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

   استاديار

  6-دكتر سيد عباس طباطبايي(عضو مركز) 

  متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

  دانشيار

  7- دكتر سعيد عامل جامه دار(عضو مركز)         

   متخصص میکروب شناسی و ویروس شناسی

  استاديار

  8- دكتر محمدجواد نجف زاده(عضو مركز) 

  متخصص قارچ شناسي باليني

  دانشیار

  9- دکتر سمانه برومند نوقابی (عضو مرکز)

  متخصص هماتولوژی و بانک خون

   استادیار


 
      
 
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 12
ديروز:39
اين هفته: 73
هفته‌ي گذشته: 184
اين ماه: 482
ماه گذشته: 927
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1